Zebranie z Rodzicami w szkole

Tematyka zebrania z rodzicami:

  • Przewidywane oceny końcoworoczne i końcowe (zagrożenia z podkreśleniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)
  • Egzaminy zawodowe
  • Bezpieczeństwo uczniów (cyberprzemoc)
  • Sprawy różne

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

Godz. 17:00

3A M. Krukowski - 329

3B A. Roskosz - 338 

3C M. Ścibior - 322

3D A. Osińska - 335

3w2 T. Łukaszuk - 323

3w3 M. Pawlak - 332

3w4 A. Złotopolska-Pirczewska -328

 

 

Godz. 17:30

2A E. Lesiak - 328

2B E. Gutowska - 338

2w1 B. Ścibior - 329

2w2 A. Roskosz - 323

2w5 M. Pawlak - 332

3w1 M. Ścibior - 322

 

 

Godz. 18:00

1A A. Osińska - 322

1B E. Gutowska - 338

1w1 P. Pawlonka - 329

1w2 E. Lesiak - 328

1w3 B. Ścibior - 335

1w4 T. Łukaszuk - 323

1w5 D. Pilch - 332