Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym
2020 / 2021:

1. 14. 09. 2020r

2. 30. 11. 2020r (on-line)

3. 11. 01. 2021r

4. 17. 05. 2021rSpotkania odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych od godziny 17:00.

Obecni wychowawcy klas.