Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym
2021 / 2022:

1. 13. 09. 2021r

2. 29. 11. 2021r

3. 24. 01. 2022r

4. 28. 03. 2022r

5. 16. 05. 2022r

 

 

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Obecni wychowawcy klas.