Dyrekcja i nauczyciele

Kadra szkoły 

Dyrektor szkoły – mgr Anna Kulasek

Tel. 913 872 412

 

Nauczyciele

Anna Kulasek – edukacja dla bezpieczeństwa, akulasek@wzdz.pl

Aurelia Świeczkowska- religiia, aswieczkowska@wzdz.pl

Danuta Buczkowska - biologia, dbuczkowska@wzdz.pl

Katarzyna Mularz - j. niemiecki, wychowawca kl. II b, kmularz@wzdz.pl

Zbigniew Kupczyk - geografia i podstaw przedsiębiorczości, zkupczyk@wzdz.pl

Monika Kompa – Dwulit - j. polski, wychowawca kl. II a, mkompa-dwulit@wzdz.pl

Piotr Żak – historia i wiedza o społeczeństwie, pzak@wzdz.pl

Bogusław Stolarczyk- matematyka i informatyka, wychowawca klasy III a, bstolarczyk@wzdz.pl

Aneta Kasiorkiewicz - matematyka, akasiorkiewicz@wzdz.pl

Mariusz Obertaniec - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy I a, mobertaniec@wzdz.pl

Elżbieta Winnicka - wychowanie fizyczne, ewinnicka@wzdz.pl

Maria Akida - bibliotekarz, makida@wzdz.pl

Instruktorzy

Sławomir Duczmański- ślusarz

Henryk Luter – ślusarz

Andrzej Kamiński – stolarz

Tomasz Jasiak - elektromechanik

Pedagog szkolny - mgr Józef Saładziak, jsaladziak@wzdz.pl

dyżur:

- od poniedziałku do piątku 8.00 – 12.00

Pielęgniarka szkolna

dyżur:

- wtorek 10.00- 12.00