Dyrekcja i nauczyciele

Kadra szkoły 

Dyrektor szkoły – mgr Anna Kulasek

Tel. 91 38 72 412

 

Nauczyciele

Anna Kulasek – edukacja dla bezpieczeństwa, akulasek@wzdz.pl

Maciej Szustak- religiia, mszustak@wzdz.pl

Danuta Buczkowska - biologia, dbuczkowska@wzdz.pl

Agata Styranka - j. niemiecki, astyranka@wzdz.pl

Agnieszka Sobczak - geografia, podstaw przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe asobczak@wzdz.pl

Janina Nowicka - j. polski, jnowicka@wzdz.pl

Sławomir Kasiorkiewicz – historia, WOS, HIT, skasiorkiewicz@wzdz.pl

Bogusław Stolarczyk- matematyka i informatyka, bstolarczyk@wzdz.pl

Agnieszka Kaniewicz - j. angielski, akaniewicz@wzdz.pl

Mariusz Obertaniec - wychowanie fizyczne, mobertaniec@wzdz.pl

Elżbieta Winnicka - wychowanie fizyczne, ewinnicka@wzdz.pl

Maria Akida - bibliotekarz, makida@wzdz.pl

Instruktorzy

Sławomir Duczmański- ślusarz

Henryk Luter – ślusarz

Andrzej Kamiński – stolarz

Tomasz Jasiak - elektromechanik

Pedagog szkolny - mgr Sławimir Kasiorkiewicz, skasiorkiewicz@wzdz.pl

dyżur:

- od poniedziałku do czwartku 8.00 – 13.15

- piątek - 8:00 - 11.00

Psycholog szkolny - Aneta Ostrowska - aosrtowska@wzdz.pl

dyżur:

- poniedziałek - 12.00 - 14.00

- środa - 13.00 - 15.00

- piątek - 9.30 - 11.30