Kurs spawania

Zapraszamy na kurs:

Spawanie w metodach 135,136,141,311,111

Planowany termin rozpoczęcia

18.08.2021r.

Szkolenie obejmuje:

zajęcia teoretyczne

zajęcia praktyczne (spawalnia z Atestem Instytutu Spawalnictwa Gliwice)

odzież ochronną

egzamin spawalniczy (książka spawacza i świadectwo egzaminu spawacza IS Gliwice lub za dodatkową opłatą - świadectwo PRS)

Kandydat na szkolenie musi okazać się zaświadczeniem lekarski o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia spawalniczego.