Najważniejsze wydarzenia

Największa Szkoła Branżowa I stopnia w Szczecinie
Dodano: 2021-09-16

Z dumą i radością informujemy, że do naszej szkoły uczęszcza już – 490 uczniów!!!

więcej...

Zebranie z rodzicami
Dodano: 2021-09-08

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 13 września 2021 roku (poniedziałek). Jest to zebranie rozpoczynające rok szkolny 2021/2022, na którym rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o bardzo istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Zebrania odbędą się według przedstawionego harmonogramu.

więcej...

Plan lekcji
Dodano: 2021-08-31

Informujemy, że jest już dostępny Plan lekcji na nowy rok szkolny 2021/2022. Plan jest dostępny na naszej stronie, w dziale "Strefa ucznia". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Dodano: 2021-08-25

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i związanymi z tym obostrzeniami rozpoczęcie roku szkolnego dla poszczególnych klas odbędzie się 1 września 2021r w różnych godzinach. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Harmonogram rozpoczęcia roku podany poniżej.

więcej...

Przerwa urlopowa w sekretariacie
Dodano: 2021-08-09

Informujemy że, sekretariat szkoły w dniach od 9 sierpnia 2021r (poniedziałek) do 20 sierpnia 2021r. (piątek) będzie nieczynny. Wydawanie zaświadczeń dla uczniów i składanie dokumentów dotyczących przyjęcia do szkoły jest możliwe w sekretariacie WZDZ, pokój nr 105 – I piętro. Prosimy również o dostarczanie do pokoju 105 brakujących dokumentów rekrutacyjnych.

Nabór 2021
Dodano: 2021-07-22

Informujemy, że lista uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie do klas pierwszych, na rok szkolny 2021/2022 jest dostępna w sekretariacie szkoły (pok. 330, III piętro).

Przerwa urlopowa w sekretariacie
Dodano: 2021-07-11

Sekretariat szkoły w dniach od 12.07.2021r (poniedziałek) do 20.07.2021r. (wtorek) będzie nieczynny. Wydawanie zaświadczeń i składanie dokumentów dotyczących rekrutacji do szkoły jest możliwe w pokoju nr 105 – I piętro, budynek WZDZ.

Praca dla nauczyciela Fizyki
Dodano: 2021-07-11

Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zatrudni nauczyciela fizyki. Nauczanie w klasach pierwszych i drugich. Liczba godzin nauczania około - 18. Oferty prosimy kierować pod numer – 505248020 lub na adres e-mail: szkola@wzdz.pl