Plan lekcji

Rok Szkolny 2020/2021
ważny od 01.09.2020

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I w1

Klasa I w2

Klasa I w3

Klasa I w4

Klasa I w5

Klasa II a

Klasa II b

Klasa II c

Klasa II d

Klasa IIw1

Klasa IIw2

Klasa IIw3

Klasa IIw4

Klasa III c

Klasa III w1

Klasa III w3