Plan lekcji

Rok Szkolny 2021/2022
ważny od 01.09.2021

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I w1

Klasa I w2

Klasa I w3

Klasa I w4

Klasa I w5

Klasa II a

Klasa II b

Klasa II w1

Klasa II w2

Klasa II w3

Klasa II w5

Klasa III a

Klasa III b

Klasa III c

Klasa III d

Klasa III w1

Klasa III w2

Klasa III w3

Klasa III w4