Kadra

Dyrektor Szkoły - mgr Maria Ścibior-Szczepan

tel. +48 91 45 01 201 wew. 326


Nauczyciele:

 • Ścibior-Szczepan Maria - Język polski
 • Ścibior Małgorzata - Język polski, wych. 2c, 2w1(gscibior@wzdz.pl)
 • ks. Goździk Maciej - Religia
 • Pawlonka Piotr - Wychowanie fizyczne, wych. 3w3 (ppawlonka@wzdz.pl)
 • Olszańska Wioleta - Edukacja dla bezpieczeństwa, wych. 2w4 (wolszanska@wzdz.pl)
 • Utkin Kamil - Informatyka
 • Kamusiński Marcin - Przedmioty zawodowe elektryczne
 • Krukowski Mirosław - Historia, WOS, wych. 2a (mkrukowski@wzdz.pl)
 • Lesiak Ewa - Matematyka, wych. 1a, 3w1 (elesiak@wzdz.pl)
 • Łukowski Grzegorz - Fizyka
 • Gutowska Elżbieta - Przedmioty zawodowe mechaniczne, wych. 1b (egutowska@wzdz.pl)
 • Roskosz Alina - Biblioteka, Język polski, wych. 1w2, 2b (aroskosz@wzdz.pl)
 • Pilch Dariusz - Wychowanie fizyczne, wych. 1w3 (dpilch@wzdz.pl)
 • Nowak Grażyna - Język angielski
 • Pawlak Magdalena - Język angielski, wych. 1w5, 2w3 (mpawlak@wzdz.pl)
 • Wielgosz Oskar - Przedmioty zawodowe elektryczne, Zajęcia praktyczne
 • Ścibior Bartosz - Podstawy przedsiębiorczości, Kierownik szkolenia praktycznego, wych. 1w1, 1w4  (bscibior@wzdz.pl)
 • Łukaszuk Tadeusz - Geografia, wych. 2w2 (tlukaszuk@wzdz.pl)
 • Dziedzicka Magdalena - Doradztwo zawodowe
 • Dąbrowski Piotr - administrator dziennika Librus (pdabrowski@wzdz.pl)


Pedagog szkolny - mgr Anna Osińska, wych. 2d, 3c (aosinska@wzdz.pl)

tel. +48 91 45 01 201 wew. 314

dyżur:

 • od poniedziałku do piątku: 9:00 - 13:00


Psycholog szkolny - mgr Iwona Witek

dyżur:

 • poniedziałek: 10:00 - 12:00
 • środa: 12:00 - 14:00

Pielęgniarka szkolna

dyżur:

 • poniedziałek: 7:30 - 10:00
 • wtorek: 13:00 - 15:00
 • środa: 7:30 - 10:00
 • piątek: 7:30 - 10:00