Nowości w ofercie szkoleniowej

Nazwa kursu 

1.Asystent osoby niepełnosprawnych;

2.Opiekun w domu pomocy społecznej;

3.Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym;

4.wizażysta-stylista;

5.Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;

6.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych;

7.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych;

8.Pierwsza pomoc przedmedyczna;

9.Budowanie własnego wizerunku.