UWAGA!!! Od lutego 2021 serdecznie zapraszamy na organizowane kursy specjalistyczne.

 • Kurs - Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).


Szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed Komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

 • Kurs - Spawanie blach i rur ze stali nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

Kurs obejmuje 111 godzin, w tym:

 • 31 godzin zajęć teoretycznych,
 • 80 godzin zajęć praktycznych.
 • Spawacz blach i rur ze stali niestopowej elektrodami otulonymi spoinami pachwinowymi metodą 111.


Szkolenie otwarte - termin rozpoczęcia szkolenia do uzgonienia z osobą zaintersowaną udziałem w szkoleniu.

 • Kurs - Spawanie blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami czołowymi metodą TIG 141

Kurs obejmuje 130 godzin, w tym:

 • 10 godzin zajęć teoretycznych,
 • 120 godzin zajęć praktycznych.


Kurs trwa ok. 2 miesięcy.

 • Kurs - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 (stal ferrytyczna)

Kurs obejmuje 145 godzin, w tym:

 • 23 godzin zajęć teoretycznych,
 • 120 godzin zajęć praktycznych.


Kurs trwa ok. 2 miesięcy.

 • Kurs - Spawacz gazowy blach i rur ze stali niestopowej spoinami czołowymi metodą 111.

Kurs obejmuje 163 godzin, w tym:

 • 23 godzin zajęć teoretycznych,
 • 140 godzin zajęć praktycznych.

Kurs trwa ok. 2,5 miesiąca.


Szkolenie otwarte - termin rozpoczęcia szkolenia do uzgodnienia z osobą zainteresowaną udziałem w szkoleniu.

 • kurs - Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenengetycznych o napięciu do 1 KV.

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć teoretycznych. Czas trwania ok. 1 miesiąca.


Termin rozpoczęcia szkolenia zależy od wpływających zleceń.

 • Kurs - Operator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 49 godzin, w tym:

 • 34 godziny zajęć teoretycznych,
 • 15 godzin zajęć praktycznych / na 1 osobę.


Kurs trwa ok. 1 miesiąca.

 • Szkolenia z zakresu BHP dla różnych grup pracowniczych.


Zlecenia otwarte na kursy:
- BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
 pracownikami.

Szkolenia prowadzone przez cały rok systemem grupowym na zlecenia pracodawców oraz systemem indywidualnym dla pojedynczych osób.