Działalność Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie - lata 2006-2015

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiającego historię działalności Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w latach 1946-2005: