Zapytanie ofertowe nr 02/SZ/2020

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych na szkoleniu : „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” szkoleń w Trzebiatowie w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość RPZP.08.06.00-32-K008/19” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 28.01.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Wykaz materiałów

Załącznik 2: Formularz oferty

Wybrany oferent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tech Gaz SI sc Tadeusz Idzi, Wojciech Sułek, ul. Łąkowa 7a, 72-300 Gryfice