ZARR wznawia wnioski na usługi rozwojowe dla pracowników w ramach BUR !

Zgodnie z §10 ust. 9 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, pierwszeństwo w dostępie do udziału w projekcie zostanie zapewnione osobom/ podmiotom, które nie korzystały z usług rozwojowych za pośrednictwem BUR.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ze zbliżającym się zakończeniem projektu, kwalifikowane będą wyłącznie usługi, które zostaną ukończone najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

 

Szczegóły nt. projektu:

https://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/o-projekcie/

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY