Centrum Języków Obcych

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA BIZNESU


Centrum Języków Obcych oferuje Państwu kursy językowe na różnych poziomach, z których każdy obejmuje 60/120 godzin dydaktycznych, realizowanych 2-3 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne, w godzinach popołudniowych. Istnieje również możliwość zorganizowania kursu w weekendy (w zależności od możliwości i potrzeb uczestników kursu).

Zapewniamy kadrę lektorów o wysokich kompetencjach a każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe.

Współpracujemy z Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ.

Grupy 9-15 osobowe. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kursy odbywają się w nowoczesnej multimedialnej pracowni językowej, posiadającej 16 samodzielnych stanowisk dla słuchaczy, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, multimedialny i pomoce dydaktyczne.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO

Głównym celem kursu jest wykształcenie czterech umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, pisania oraz mówienia.

W trakcie kursu uczestnicy będą stopniowo zapoznawać się z nowymi, coraz trudniejszymi strukturami językowymi, w kontekscie codziennych sytuacji, w ich praktycznym zastosowaniu.

  • Język angielski (rózne poziomy) - 60 - 120 godzin
  • język niemiecki (rózne poziomy) - 60 - 120 godzin

KURSY JĘZYKOWE DLA SPAWACZY

Nasza oferta w pierwszej kolejności skierowana jest do spawaczy lub osób zatrudnionych w obszarze spawalnictwa, od których wymagana jest podstawowa znajomość języka obcego lub planujących podjęcie pracy za granicą.

W chwili obecnej zapraszamy na modułowe podstawowe szkolenia językowe:

  • Kurs języka angielskiego dla początkujących, opracowany na potrzeby kursów spawalniczych
  • Kurs języka hiszpańskiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy
  • Kurs języka niemieckiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy

KURSY JĘZYKOWE - INNE

Zapraszamy na modułowe podstawowe szkolenia językowe:

  • Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelarstwa, turystyki i gastronomii