Formularz zgłoszeniowy osoby poszukującej pracy

Poniższy formularz umożliwia przesłanie niezbędnych danych osoby poszukującej pracy do Agencji Zatrudnienia funcjonującej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem poczty elektronicznej.