Certyfikaty i upoważnienia

Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Atest uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń spawalniczych w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wymagań normy ISO 9001:2015.

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń dla spawaczy przygotowujących do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach stalowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – metoda 135, 136.

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Polski Rejestr Statków S.A. zakwalifikował Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jako miejsce do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy w zakresie spawania stali, aluminium i jego stopów, miedzi i stopów miedzi, a także w ramach spawania zbiorników ciśnieniowych, zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE, 2014/29/UE.

Certyfikat wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym”.