Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie należy do sieci Zakładów Doskonalnenia Zawodowego tworzącej ogólnopolską sieć placówek oświatowych. 

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego, których tradycja sięga nierzadko lat dwudziestych ubiegłego wieku. Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, celem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie. Razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

Adres strony internetowej Związku ZDZhttp://zzdz.pl/

http://zzdz.pl/