Aktywni w Unii

Trwająca już od kilkunastu lat współpraca z licznymi partnerami zagranicznymi stanowiła od początku czynnik inspirujący i wspomagający Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w rozwoju i modernizacji treści, metod i bazy nauczania. Poprzez realizację projektów dofinansowywanych z funduszy przedakcesyjnych (jak np. Phare) nasze Zakłady poszerzyły swą ofertę dla bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych osób w trudnym położeniu na rynku pracy. Udział w tych projektach oraz skuteczne aplikowanie do stopniowo udostępnianych Polsce programów unijnych przyniosły też bezcenne doświadczenia, ożywiły i poszerzyły kontakty międzynarodowe.
Dzięki temu Zakłady Doskonalenia Zawodowego są przygotowane do wykorzystania szans i sprostania wyzwaniom, jakie niesie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W ramach konsorcjów przystępują do realizacji wielkich projektów w ramach programów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobnie jak w przypadku programu Phare, Zakłady są w nich pożądanymi i kompetentnymi partnerami o dużym potencjale materialnym i merytorycznym.