Komisja Kwalifikacyjna Paliwowo-Energetyczna

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została powołana przy WZDZ KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 067 uprawniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

  • Grupie 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
  • Grupie 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
  • Grupie 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

Egzaminy przeprowadzane są w ostatni czwartek miesiąca o godz. 16:00 w WZDZ w Szczecinie Pl. Kilińskiego 3 lub innym uzgodnionym terminie i miejscu dla grup zorganizowanych.

Cena egzaminu wynosi 225,00 zł od jednego wniosku.

Formularze wniosków o sprawdzenie kwalifikacji:

Informacje:

Plac Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
pokój 105 I piętro (sekretariat)
tel. (91) 45-01-707 lub (91) 405-201 wew. 344
email: sekretariat@wzdz.pl