Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom lokalnego rynku pracy w zakresie powszechnego wykorzystania technologii spawalniczych stworzył warunki do kształcenia i egzaminowania spawaczy na najwyższym poziomie.

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z dnia 21.11.2007 powołane zostało przy WZDZ Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy, w którym możecie Państwo uzyskać kwalifikacje poszukiwane na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy prowadzi szkolenia i egzaminy (IS, PRS, TUV, GL) po kursach w oparciu o programy opracowane przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach( PN-EN 287-1:2007).

Baza:

  • specjalistyczna sala wykładowa wyposażona w sprzęt multimedialny i urządzenia audiowizualne, stanowisko wykładowcy ze stałym łączem internetowym oraz pomoce dydaktyczne wspomagające proces szkolenia teoretycznego
  • spawalnie, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia spawalnicze, do szkolenia w metodach.: spawanie elektryczne (111), MIG (131), MAG(135), MAG(136), TIG (141), spawanie gazowe (311)
  • przygotowalnia złączy próbnych
  • magazyn materiałów podstawowych i dodatkowych
  • pomieszczenia dla instruktorów
  • szatnie, umywalnie z natryskami i sanitariaty
  • bufet - stołówka

Baza warsztatów szkoleniowych spełnia wszystkie warunki, (zgodnie z Wytycznymi W-07/IS-41) i posiada ATEST wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz ZGODĘ na prowadzenie kursów i egzaminowanie spawaczy, wydane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne PRS.

Kursy prowadzi kadra naukowo - dydaktyczna Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gwarantująca realizację zajęć na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym.

Zajęcia praktyczne realizowane są przez doświadczonych instruktorów posiadających kwalifikacje EWP/IWP (Europejski Instruktor Spawania/Międzynarodowy Instruktor Spawania), których wieloletnia praktyka w szkoleniu spawaczy przyczynia się do osiągnięcia bardzo wysokiego wskaźnika zdawalności na egzaminach.

Wszystkie kursy odbywają się pod bezpośrednim nadzorem technicznym eksperta spawalnictwa.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy materiały szkoleniowe.

Absolwent kursu po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje książkę spawacza oraz międzynarodowe Świadectwo (Certyfikat) Egzaminu Spawacza, zgodnie z normą PN-EN 287-1, wydawane przez instytucję egzaminującą (IS, UDT, TUV, PRS, GL, DNV). Ponadto każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego.

W KCSS, od poniedziałku do piątku, w stalonych wcześniej godzinach odbywają się egzaminy na odnowienie uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (IS) oraz w/w towarzystw klasyfikacyjnych.

Współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT), TUV, Polskim Rejestrem Statków (PRS) i Germanischer Lloyd (GL) oraz DNV.

W naszym Centrum przeprowadzane są testy kompetencyjne dla spawaczy (testy sprawdzające aktualny poziom umiejętności spawacza) oraz indywidualne ćwiczenia dla spawaczy pod nadzorem instruktora w celu doskonalenia umiejętności spawalniczych.

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy szkoleniowej i wiedzy wysokiej klasy specjalistów.