Najważniejsze wydarzenia

Dziennik elektroniczny Librus Synergia
Dodano: 2016-09-14

Od września nasza szkoła postanowiła wdrożyć i udostępnić Rodzicom, opiekunom i uczniom dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia, który umożliwi bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce. Za pomocą systemu każdy Rodzic będzie mógł sprawdzać, czy dziecko uczestniczy w zajęciach oraz jakie otrzymuje oceny.

więcej...

Europejskie praktyki na plus
Dodano: 2016-09-13

Od września nasza szkoła przystępuje do projektu „Europejskie praktyki na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. W projekcie biorą udział uczniowie naszej szkoły w zawodach: elektromechanik, ślusarz i fryzjer.

więcej...

Pasowanie na Czeladnika
Dodano: 2016-09-13

W dniu wczorajszym w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się pasowanie tegorocznych absolwentów na Czeladnika. Była to tym razem jubileuszowa uroczystość, ponieważ odbywała się już po raz dziesiąty i zorganizowana została przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

więcej...

Zebranie z rodzicami
Dodano: 2016-09-12

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 14 września 2016 roku (środa) o godzinie 17.00. Jest to zebranie rozpoczynające rok szkolny 2016/2017, na którym rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o bardzo istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych

więcej...

Nowy rok szkolny
Dodano: 2016-09-01

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. O godzinie 10.00 Pani dyrektor na uroczystym spotkaniu powitała pierwszoklasistów. Następnie wychowawcy klas zapoznali uczniów z planem zajęć. W dziale "Strefa ucznia" publikujemy plan dla poszczególnych klas. W dziale "Strefa rodzica" publikujemy terminy zebrań z rodzicami.

Rada Pedagogiczna
Dodano: 2016-08-26

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2016/2017 odbędzie się 30 sierpnia (wtorek) o godzinie 10.00. Obecność nauczycieli obowiązkowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Dodano: 2016-08-25

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września dla klas drugich i trzecich o godzinie 9.00, a dla klas pierwszych o godzinie 10.00, w sali 322

Przerwa urlopowa
Dodano: 2016-07-22

Informujemy, że w dniach od 25 lipca do 12 sierpnia 2016, sekretariat szkoły będzie nieczynny (przerwa urlopowa). Wszelkie informacje związane ze szkołą (przyjęcie, dokumenty) można uzyskać w sekretariacie WZDZ, I piętro, pokój 105. Zapraszamy.