Najważniejsze wydarzenia

Nabór 2024/2025
Dodano: 2024-07-18

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w naszej szkole jest dostępna poniżej lub w gablocie przy sekretariacie szkoły - III piętro, pokój 330. Osoby, których nie ma na liście przyjętych proszone są o uzupełnienie brakujących dokumentów w ramach naboru uzupełniającego.

więcej...

Nabór 2024/2025
Dodano: 2024-07-12

Listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w naszej szkole dostępne są poniżej lub w gablocie przy sekretariacie szkoły - III piętro, pokój 330. Przypominamy, że od 12.07 do 17.07 do godziny 10:00 należy zgłosić potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów i 18.07.2024r. nastąpi podanie listy kandydatów przyjętych do szkoły. Prosimy o uzupełnianie dokumentów rekrutacyjnych!

więcej...

Sekretariat szkoły
Dodano: 2024-07-04

W dniach od 5 do 17 lipca 2024r. sekretariat szkoły będzie czynny od 9.00 do 13.30.

Pożegnanie absolwentów 2024
Dodano: 2024-06-21

Piątek 21 czerwca był ostatnim szkolnym dniem nauki dla kilkudziesięciu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie. W czasie uroczystego zakończeniu roku szkolnego, absolwenci zamknęli ten etap edukacji i ruszają w dalszą życiową drogę. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Maria Ścibior – Szczepan pożegnała i podziękowała absolwentom za trzyletni trud i poświęcenie włożone w naukę i pracę. Tegoroczni absolwenci kształcili się w kilkunastu różnych zawodach, w tym m.in. elektromechanik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, ślusarz. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa, a podczas zakończenia wręczono również nagrody specjalne.

więcej...

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2024-06-17

21 czerwca 2024 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Klasy pierwsze i drugie przychodzą na godzinę "9.00", za wyjątkiem klas: 2w1 i 2w3, które przychodzą na godzinę "9.30”. Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych salach lekcyjnych.
Klasy trzecie, kończące naukę w szkole przychodzą na godzinę "10.00" do sali 218.
Szczegóły zakończenia roku szkolnego u wychowawców.
Uczniom zostaną wręczone świadectwa szkolne. Najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami za wzorową naukę i inne osiągnięcia.
Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają stypendia ufundowane przez Prezesa WZDZ w Szczecinie.

Konkurs matematyczny roztrzygnięty!
Dodano: 2024-06-07

W naszej szkole, już po raz kolejny został zorganizowany konkurs matematyczny, aby wyłonić najlepszego matematyka. Konkurs ten ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych oraz uświadomienie znaczenia matematyki w życiu codziennym.

więcej...

Dzień Sportu
Dodano: 2024-05-29

29 maja BSIS WZDZ Szczecin, punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęło się coroczne świętowanie Dnia Sportu, zorganizowane przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Stadion szkolny zgromadził większość uczniów naszej szkoły, którzy chętnie brali udział w różnych konkurencjach. Poszczególnym drużynom dopingowali koledzy i koleżanki z klas. Liczną grupę kibiców stanowiło grono pedagogiczne.

W związku z długim weekendem sekretariat szkoły 31 czerwca jest nieczynny!

więcej...

Nabór 2024/2025
Dodano: 2024-05-09

10 maja rozpoczyna się elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych w tym naszej - Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie na rok szkolny 2024/2025. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Nabór odbywa się drogą elektroniczną on-line na stronie:"Nabór"

więcej...