Najważniejsze wydarzenia

Nareszcie wakacje!
Dodano: 2015-06-26

Rozpoczynają się wakacje - czas letniego wypoczynku dla młodzieży i nauczycieli. Jest to okazja do zabaw na świeżym powietrzu i nad wodą. Pani Dyrektor przypomina młodzieży o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

więcej...

Koniec roku szkolnego
Dodano: 2015-06-26

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Uczniowie z rąk wychowawców odebrali świadectwa, a najlepsi otrzymali nagrody i stypendia naukowe. Również dzisiaj pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

więcej...

Halina Jankowicz
Dodano: 2015-06-25

20 czerwca, w sobotę odbył się jubileuszowy X Choszczeński Maraton Rowerowy "Pętla Drawska". Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników z całej Polski, a wśród nich nasza nauczycielka wychowania fizycznego, pani Halina Jankowicz.

więcej...

Numer PESEL na legitymacji szkolnej
Dodano: 2015-06-25

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). W związku z tym, prosimy wszystkich uczniów nie posiadających numeru PESEL wpisanego do legitymacji szkolnej o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem uzupełnienia braku.

Spotkanie z inspektorem PIP
Dodano: 2015-06-25

W dniu 19.06.2015r. naszą szkołę odwiedził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie pan Konrad Pachciarek. Wizyta odbyła się w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

więcej...

Nowy wykaz podręczników szkolnych
Dodano: 2015-06-24

W dziale "Podręczniki" publikujemy zaktualizowany wykaz podręczników na nowy rok szkolny - 2015/2016 .

Nabór 2015/2016
Dodano: 2015-06-21

Przypominamy gimnazjalistom, że w dalszym ciągu trwa nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie na rok szkolny 2015 / 2016. Kształcimy we wszystkich zawodach. W zawodzie Sprzedawca zapewniamy praktyki w sklepach „Społem”, które gwarantują zatrudnienie po ukończeniu szkoły!

więcej...

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2015-06-19

26 czerwca 2015 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Klasy pierwsze i drugie przychodzą na godzinę 9.00. Klasy trzecie, kończące naukę w szkole przychodzą na godzinę 10.00. Uczniom zostaną wręczone świadectwa szkolne. Najlepsi otrzymają nagrody za wzorową naukę i inne osiągnięcia, a także stypendia ufundowane przez Prezesa WZDZ w Szczecinie.