Najważniejsze wydarzenia

Przerwa urlopowa
Dodano: 2015-07-17

W dniach 20 lipca do 7 sierpnia Sekretariat Szkoły będzie nieczynny. Wszelkie informacje związane ze szkołą udzielane są w sekretariacie WZDZ, I piętro, pokój 105, telefon 91 450 17 03.

Wolne miejsca w naszej szkole !
Dodano: 2015-07-13

Są jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych w naszej szkole. W zawodach ślusarz i elektromechanik szkolimy uczniów we własnych warsztatach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W pozostałych zawodach (klasy wielozawodowe) uczniowie pobierają praktyki w prywatnych zakładach rzemieślniczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką zawodu do naszej szkoły, również tych którym nie powiodło się w innych szkołach. Wszelkie informacje dostępne są w dziale "Rekrutacja"

Nabór 2015
Dodano: 2015-07-03

Publikujemy listę uczniów przyjętych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016. Zapraszamy do naszej szkoły uczniów, którym nie powiodło się w innych szkołach ponadgimnazjalnych, a także uczniów po sesji poprawkowej w sierpniu 2015r.

więcej...

Nareszcie wakacje!
Dodano: 2015-06-26

Rozpoczynają się wakacje - czas letniego wypoczynku dla młodzieży i nauczycieli. Jest to okazja do zabaw na świeżym powietrzu i nad wodą. Pani Dyrektor przypomina młodzieży o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

więcej...

Koniec roku szkolnego
Dodano: 2015-06-26

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Uczniowie z rąk wychowawców odebrali świadectwa, a najlepsi otrzymali nagrody i stypendia naukowe. Również dzisiaj pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

więcej...

Halina Jankowicz
Dodano: 2015-06-25

20 czerwca, w sobotę odbył się jubileuszowy X Choszczeński Maraton Rowerowy "Pętla Drawska". Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników z całej Polski, a wśród nich nasza nauczycielka wychowania fizycznego, pani Halina Jankowicz.

więcej...

Numer PESEL na legitymacji szkolnej
Dodano: 2015-06-25

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). W związku z tym, prosimy wszystkich uczniów nie posiadających numeru PESEL wpisanego do legitymacji szkolnej o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem uzupełnienia braku.

Spotkanie z inspektorem PIP
Dodano: 2015-06-25

W dniu 19.06.2015r. naszą szkołę odwiedził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie pan Konrad Pachciarek. Wizyta odbyła się w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

więcej...