Najważniejsze wydarzenia

Konkurs Mój zawód
Dodano: 2016-10-21

Samorząd Szkolny ogłasza trzecią edycję konkursu "Mój Zawód". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Prace konkursowe prosimy składać do 4 października 2016 roku, u Pani Ewy Zielińskiej. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dzień Edukacji Narodowej
Dodano: 2016-10-12

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Z tej okazji Samorząd Szkolny składa serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników szkoły i Zakładu. Dzień ten jest ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych, w którym uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia w swoich zakładach pracy.

Dzień chłopaka
Dodano: 2016-09-30

Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Szkolny życzy wszystkim chłopakom z naszej szkoły, aby zawsze pozostali sobą i ciągle odkrywali świat na nowo, ponieważ najwspanialsze sekrety zawsze ukryte są tam gdzie najmniej się ich spodziewamy.

Dziennik elektroniczny Librus Synergia
Dodano: 2016-09-14

Od września nasza szkoła postanowiła wdrożyć i udostępnić Rodzicom, opiekunom i uczniom dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia, który umożliwi bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce. Za pomocą systemu każdy Rodzic będzie mógł sprawdzać, czy dziecko uczestniczy w zajęciach oraz jakie otrzymuje oceny.

więcej...

Europejskie praktyki na plus
Dodano: 2016-09-13

Od września nasza szkoła przystępuje do projektu „Europejskie praktyki na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. W projekcie biorą udział uczniowie naszej szkoły w zawodach: elektromechanik, ślusarz i fryzjer.

więcej...

Pasowanie na Czeladnika
Dodano: 2016-09-13

W dniu wczorajszym w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się pasowanie tegorocznych absolwentów na Czeladnika. Była to tym razem jubileuszowa uroczystość, ponieważ odbywała się już po raz dziesiąty i zorganizowana została przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

więcej...

Zebranie z rodzicami
Dodano: 2016-09-12

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 14 września 2016 roku (środa) o godzinie 17.00. Jest to zebranie rozpoczynające rok szkolny 2016/2017, na którym rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o bardzo istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych

więcej...

Nowy rok szkolny
Dodano: 2016-09-01

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. O godzinie 10.00 Pani dyrektor na uroczystym spotkaniu powitała pierwszoklasistów. Następnie wychowawcy klas zapoznali uczniów z planem zajęć. W dziale "Strefa ucznia" publikujemy plan dla poszczególnych klas. W dziale "Strefa rodzica" publikujemy terminy zebrań z rodzicami.