Najważniejsze wydarzenia

Zebranie z rodzicami on-line
Dodano: 2020-11-25

Informujemy rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły o zebraniu w dniu 30 Listopada 2020 roku (poniedziałek), godziny spotkań z każdym z wychowawców podane poniżej. W związku ze zdalnym nauczaniem w szkole, tym razem będzie to zebranie przeprowadzone on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na którą rodzice muszą zalogować się loginem i hasłem swojego dziecka. Logowanie może się odbywać na telefonie, tablecie lub komputerze.

więcej...

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole - przedłużone
Dodano: 2020-11-05

Termin zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole został przesunięty do 29 listopada 2020 roku.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Sekretariat szkoły czynny będzie w poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 13.00. (wyjątkowo z uwagi na Święto Niepodległości 11 listopada, sekretariat szkoły czynny będzie w czwartek 12 listopada). Kontakt telefoniczny pod numerem 507 891 698.

Sekretariat szkoły
Dodano: 2020-10-23

Informujemy, że sekretariat szkoły czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole
Dodano: 2020-10-23

Z dniem jutrzejszym szkoła nasza zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół przechodzi z trybu nauczania hybrydowego na tryb tylko zdalny. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów kontaktować się będą z wami poprzez dziennik elektroniczny Librus i platformę Microsoft Office 365 (TEAMS, pocztę elektroniczną Outlook).

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy mają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie klasy IIIc oraz uczniowie uczestniczący w projekcie unijnym (elektryk, spawanie MAG 135) przychodzą na zajęcia praktyczne według ustalonego harmonogramu.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły
Dodano: 2020-10-19

Na podstawie §1 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19, w naszej szkole wprowadza się do odwołania nauczanie hybrydowe. Ograniczenie funkcjonowania szkoły polega na przemiennym prowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkole i w trybie zdalnym. Zmiana klas następuje w okresach cotygodniowych.

więcej...

Czasowe ograniczenie pracy szkoły
Dodano: 2020-10-17

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Od poniedziałku 19 października 2020 roku szkoła nasza pracować będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że część uczniów będzie miała zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalnie. Po każdym tygodniu będzie następować zmiana – uczniowie uczący się w trybie zdalnym przechodzić będą na tryb stacjonarny w szkole i odwrotnie. Zajęcia praktyczne dla wszystkich uczniów odbywają się bez zmian u pracodawców i w warsztatach szkolnych (z podziałem na grupy). Nowa organizacja pracy szkoły zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus. W poniedziałek 19 października 2020r. uczniowie klas drugich w zawodach: ślusarz, elektromechanik, operator - mają zajęcia praktyczne z podziałem na grupy w warsztatach szkolnych, a pozostałe klasy w systemie zdalnym.

Dzień Edukacji Narodowej
Dodano: 2020-10-14

14 października - Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji Samorząd Szkolny składa serdeczne życzenia, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły. Tego dnia również przypada święto Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom WZDZ dużo zdrowia, energii i wytrwałości, oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Zgodnie z zapisem ustawy dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich pracowników oświaty. Uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne w tym dniu w swoich zakładach pracy.

Komunikat dotyczący Procedur bezpieczeństwa w szkole
Dodano: 2020-10-11

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie W związku ze zwiększającą się w Polsce i w naszym regionie liczbą zachorowań na COVID – 19 przypominamy, że w szkole obowiązują umieszczone na stronie internetowej szkoły "Procedury bezpieczeństwa", których należy bezwzględnie przestrzegać! Zgodnie z ostatnimi wytycznymi GIS, MZ i MEN noszenie maseczek zakrywających usta i nos obowiązują w całej przestrzeni publicznej w Polsce.

Przypominamy, że w naszej szkole noszenie maseczek jest obowiązkowe we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe i inne).