Najważniejsze wydarzenia

Największa szkoła branżowa na Pomorzu Zachodnim
Dodano: 2020-09-20

Miło nam poinformować, że Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ w Szczecinie jest największą szkołą branżową w województwie zachodniopomorskim. Informacja pochodzi z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła kształci uczniów we wszystkich zawodach rzemieślniczych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych. W trzech zawodach młodzież uczy się zawodu w warsztatach szkolnych: elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

więcej...

Odwołanie zebrań z rodzicami
Dodano: 2020-09-09

Dyrekcja szkoły informuje, że zaplanowane na 14 września 2020 roku zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w późniejszym terminie. Powodem odwołania zebrań jest COVID-19 stwierdzony u rodzica jednego z naszych uczniów, który przebywa na kwarantannie. Uczniowie i nauczyciele, którzy mieli kontakt z uczniem są pod nadzorem sanepidu. Na stronie internetowej szkoły w wykazie kadry BSIS - "Kadra" są udostępnione adresy e-mail do kontaktu z wychowawcami, możliwy także kontakt telefoniczny. Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt rodziców / opiekunów w szkole.

Plan lekcji
Dodano: 2020-09-01

Informujemy, że jest już dostępny Plan lekcji na nowy rok szkolny 2020/2021. Plan jest opublikowany na naszej stronie, w dziale BSIS - "Strefa ucznia". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Dodano: 2020-08-29

1 września 2020r. rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021. Wszystkich uczniów i nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie zapraszamy do szkoły po długiej nieobecności spowodowanej pandemią. Ze względu na ograniczenia sanitarne i konieczność zminimalizowania liczby uczestników spotkania, uczniowie klas pierwszych proszeni są o obecność bez rodziców. W czasie pobytu w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

więcej...

Procedury bezpieczeństwa w BSIS WZDZ Szczecin
Dodano: 2020-08-29

Zgodnie z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej publikujemy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

więcej...

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
Dodano: 2020-08-19

Publikujemy listę uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z listą.

więcej...

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Zielaskowskiego
Dodano: 2020-08-11

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 sierpnia 2020 roku nagle odszedł od nas
Śp. Andrzej Zielaskowski, długoletni nauczyciel Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie.
Przez lata swojej pracy dał się poznać jako sumienny nauczyciel i bardzo dobry Kolega.

Pożegnanie Zmarłego nastąpi dnia 14 sierpnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kaplica główna) o godzinie 13.30.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły oraz pracownicy Zakładu

Uczniowie - pracownicy młodociani !
Dodano: 2020-06-27

Od 29 czerwca 2020r. jak poinformowało MEN, przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.