Najważniejsze wydarzenia

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły
Dodano: 2020-10-19

Na podstawie §1 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19, w naszej szkole wprowadza się do odwołania nauczanie hybrydowe. Ograniczenie funkcjonowania szkoły polega na przemiennym prowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkole i w trybie zdalnym. Zmiana klas następuje w okresach cotygodniowych.

więcej...

Czasowe ograniczenie pracy szkoły
Dodano: 2020-10-17

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Od poniedziałku 19 października 2020 roku szkoła nasza pracować będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że część uczniów będzie miała zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalnie. Po każdym tygodniu będzie następować zmiana – uczniowie uczący się w trybie zdalnym przechodzić będą na tryb stacjonarny w szkole i odwrotnie. Zajęcia praktyczne dla wszystkich uczniów odbywają się bez zmian u pracodawców i w warsztatach szkolnych (z podziałem na grupy). Nowa organizacja pracy szkoły zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus. W poniedziałek 19 października 2020r. uczniowie klas drugich w zawodach: ślusarz, elektromechanik, operator - mają zajęcia praktyczne z podziałem na grupy w warsztatach szkolnych, a pozostałe klasy w systemie zdalnym.

Dzień Edukacji Narodowej
Dodano: 2020-10-14

14 października - Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji Samorząd Szkolny składa serdeczne życzenia, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły. Tego dnia również przypada święto Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom WZDZ dużo zdrowia, energii i wytrwałości, oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Zgodnie z zapisem ustawy dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich pracowników oświaty. Uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne w tym dniu w swoich zakładach pracy.

Komunikat dotyczący Procedur bezpieczeństwa w szkole
Dodano: 2020-10-11

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie W związku ze zwiększającą się w Polsce i w naszym regionie liczbą zachorowań na COVID – 19 przypominamy, że w szkole obowiązują umieszczone na stronie internetowej szkoły "Procedury bezpieczeństwa", których należy bezwzględnie przestrzegać! Zgodnie z ostatnimi wytycznymi GIS, MZ i MEN noszenie maseczek zakrywających usta i nos obowiązują w całej przestrzeni publicznej w Polsce.

Przypominamy, że w naszej szkole noszenie maseczek jest obowiązkowe we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe i inne).

Dodatkowe dni wolne
Dodano: 2020-09-30

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku, dotyczącym Organizacji Roku Szkolnego (zgodnie z §5), Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 2 listopada 2020 (poniedziałek), 4, 5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek), 4 maja 2021 (wtorek), 4 czerwca 2021 (piątek), 22 czerwca 2021 (wtorek – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Największa szkoła branżowa na Pomorzu Zachodnim
Dodano: 2020-09-20

Miło nam poinformować, że Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ w Szczecinie jest największą szkołą branżową w województwie zachodniopomorskim. Informacja pochodzi z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła kształci uczniów we wszystkich zawodach rzemieślniczych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych. W trzech zawodach młodzież uczy się zawodu w warsztatach szkolnych: elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

więcej...

Odwołanie zebrań z rodzicami
Dodano: 2020-09-09

Dyrekcja szkoły informuje, że zaplanowane na 14 września 2020 roku zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w późniejszym terminie. Powodem odwołania zebrań jest COVID-19 stwierdzony u rodzica jednego z naszych uczniów, który przebywa na kwarantannie. Uczniowie i nauczyciele, którzy mieli kontakt z uczniem są pod nadzorem sanepidu. Na stronie internetowej szkoły w wykazie kadry BSIS - "Kadra" są udostępnione adresy e-mail do kontaktu z wychowawcami, możliwy także kontakt telefoniczny. Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt rodziców / opiekunów w szkole.

Plan lekcji
Dodano: 2020-09-01

Informujemy, że jest już dostępny Plan lekcji na nowy rok szkolny 2020/2021. Plan jest opublikowany na naszej stronie, w dziale BSIS - "Strefa ucznia". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.