Prosta sprawa - kompetencje to podstawa

"Prosta sprawa - kompetencje to podstawa” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 60 - ciu uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie kształcących się w zawodzie kucharz oraz sprzedawca.

Działania:

Zadanie 1 – Zajęcia dodatkowe z zakresu gastronomii:

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

1.

zajęcia z zakresu gastronomii - 90 godzin na grupę - podczas których rozwiną
oraz nabędą nowe umiejętności z zakresu gastronomii. Podczas zajęć
zostaną przygotowani pod kątem egzaminu zawodowego zdawanego pod koniec
szkoły. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyła: przygotowanie do
egzaminu na uzyskanie tytułu zawodowego kucharz, baristyka, metody
dekorowania stołów z elementami florystyki;

2.

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem;

3.

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia
związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Łącznie 159 godzin / grupę.

Uczniowie otrzymają odzież roboczą, podręczniki, materiały piśmiennicze
niezbędne do nauki oraz podstawowe wyposażenie gastronomiczne, czyli
indywidualne narzędzia dla ucznia. Zapewnione zostaną produkty
żywnościowe, materiały eksploatacyjne oraz środki czystości niezbędne do
realizacji zajęć praktycznych. W celu lepszego zapoznania się uczniów z
nowinkami technicznymi z zakresu gastronomii zostaną zakupione
urządzenia niezbędne w nowoczesnej kuchni. Są to m.in: dwa ekspresy do
kawy z młynkami, piec konwekcyjny, chłodziarki, roboty, itp. Każdy uczeń
odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy
podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Każdy z
uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

Zadanie 2 - Zajęcia dodatkowe z zakresu sprzedaży

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

1.

zajęcia z zakresu technik sprzedażowych - 90 godzin na grupę - podczas których
rozwiną oraz nabędą nowe umiejętności związane z wykonywanym zawodem.
Podczas zajęć zostaną przygotowani pod kątem egzaminu zawodowego
zdawanego pod koniec szkoły. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyła:
przygotowanie do egzaminu na uzyskanie tytułu zawodowego sprzedawca,
obsługa klienta–zajęcia z psychologiem, zajęcia informujące o roli i
zakresie obowiązków kierownika lub menadżera, metody efektywnej
sprzedaży;

2.

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem;

3.

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia
związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Łącznie 159 godzin / grupę.

Uczniowie otrzymają podręczniki oraz materiały piśmiennicze niezbędne do
nauki. Zapewnione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć ze
sprzedaży, czyli rolki do kasy, druki faktur, eksponaty towarów,
wywieszki cenowe i markery do ich wypisania, papier, reklamówki. Każdy
uczeń odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w zakładzie
pracy podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Każdy
z uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

Zadanie 3 – Dni Otwarte Szkoły

W ramach proj zostaną zorganizowane Dni Otwarte Szkoły. Akcja ta ma na
celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy,
zorganizowanie spotkań z uczniami i nauczycielami. W czasie Dni
Otwartych przyszli uczniowie mogą zapoznać się z ofertę edukacyjną, z
kierunkami i profilami.

Termin realizacji

01.08.2012 - 31.08.2014