Prosta sprawa - kompetencje to podstawa

"Prosta sprawa - kompetencje to podstawa” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 60 - ciu uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie kształcących się w zawodzie kucharz oraz sprzedawca.

Działania:

Zadanie 1 – Zajęcia dodatkowe z zakresu gastronomii:

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

1.

zajęcia z zakresu gastronomii - 90 godzin na grupę - podczas których rozwiną oraz nabędą nowe umiejętności z zakresu gastronomii. Podczas zajęć zostaną przygotowani pod kątem egzaminu zawodowego zdawanego pod koniec szkoły. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyła: przygotowanie do egzaminu na uzyskanie tytułu zawodowego kucharz, baristyka, metody dekorowania stołów z elementami florystyki;

2.

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem;

3.

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Łącznie 159 godzin / grupę.

Uczniowie otrzymają odzież roboczą, podręczniki, materiały piśmiennicze niezbędne do nauki oraz podstawowe wyposażenie gastronomiczne, czyli indywidualne narzędzia dla ucznia. Zapewnione zostaną produkty żywnościowe, materiały eksploatacyjne oraz środki czystości niezbędne do realizacji zajęć praktycznych. W celu lepszego zapoznania się uczniów z nowinkami technicznymi z zakresu gastronomii zostaną zakupione urządzenia niezbędne w nowoczesnej kuchni. Są to m.in: dwa ekspresy do kawy z młynkami, piec konwekcyjny, chłodziarki, roboty, itp. Każdy uczeń odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Każdy z uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

Zadanie 2 - Zajęcia dodatkowe z zakresu sprzedaży

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

1.

zajęcia z zakresu technik sprzedażowych - 90 godzin na grupę - podczas których rozwiną oraz nabędą nowe umiejętności związane z wykonywanym zawodem. Podczas zajęć zostaną przygotowani pod kątem egzaminu zawodowego zdawanego pod koniec szkoły. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyła: przygotowanie do egzaminu na uzyskanie tytułu zawodowego sprzedawca, obsługa klienta–zajęcia z psychologiem, zajęcia informujące o roli i zakresie obowiązków kierownika lub menadżera, metody efektywnej sprzedaży;

2.

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem;

3.

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Łącznie 159 godzin / grupę.

Uczniowie otrzymają podręczniki oraz materiały piśmiennicze niezbędne do nauki. Zapewnione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć ze sprzedaży, czyli rolki do kasy, druki faktur, eksponaty towarów, wywieszki cenowe i markery do ich wypisania, papier, reklamówki. Każdy uczeń odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Każdy z uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

Zadanie 3 – Dni Otwarte Szkoły

W ramach proj zostaną zorganizowane Dni Otwarte Szkoły. Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy, zorganizowanie spotkań z uczniami i nauczycielami. W czasie Dni Otwartych przyszli uczniowie mogą zapoznać się z ofertę edukacyjną, z kierunkami i profilami.

Termin realizacji

01.08.2012 - 31.08.2014