Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym
2017 / 2018:

1. 13. 09. 2017r

2. 29. 11. 2017r

3. 10. 01. 2018r

4. 16. 05. 2018r


Spotkania odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych od godziny 17:00.

Obecni wychowawcy klas.