Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym
2023 / 2024:

1. 11. 09. 2023r

 2. 27. 11. 2023r 

3. 08. 01. 2024r

4. 22. 04. 2024r

 

 

 

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Obecni wychowawcy klas.