Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym
2018 / 2019:

1. 12. 09. 2018r

2. 03. 12. 2018r

3. 21. 01. 2019r

4. 01. 04. 2019r

5. 13. 05. 2019r


Spotkania odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych od godziny 17:00.

Obecni wychowawcy klas.