Najważniejsze wydarzenia

Rakrutacja 2024/2025
Dodano: 2024-07-12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się o godzinie 12:00. Lista dostępna będzie w sekretariacie szkoły.

WAŻNE!
Od 12.07.2024r. do 17.07.2024r. do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Zakończenie Roku Szkolnego
Dodano: 2024-06-21

W piątek 21 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Z tej okazji gratuluję wszystkim uczniom pomyślnego finiszu edukacyjnego i promocji do klasy programowo wyższej a uczniom klasy III uzyskania tytułu absolwenta Branżowej Szkoły I stopnia. Mam nadzieję, że każda uczennica i każdy uczeń osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości i zaangażowania w naukę. Życzę wszystkim uczniom – od klasy pierwszej po klasę trzecią – aby letnie wakacje były dla Was jak najlepsze – abyście odpoczęli od szkoły, znajdowali czas na sport, zabawę, na spotkania ze znajomymi, odwiedzanie rodziny. Proszę Was o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa – nad wodą, na rowerze, podczas wędrówek pieszych i na boiskach sportowych oraz we wszystkich miejscach, w których się znajdziecie. Dbajcie o siebie.

Nauczycielom dziękuję za rok solidnej, dobrej pracy, dzięki której wielu dzieciom udało się odnieść sukces, uwierzyć w swoje możliwości i rozwinąć skrzydła talentów. Życzę Państwu odpoczynku, zregenerowania sił, podróży dalekich i bliskich, czasu dla siebie i przyjaciół.

Pracownikom szkoły dziękuję za rok wytężonej pracy, dbałość o czystość, bezpieczeństwo, wsparcie okazywane uczniom, nauczycielom, rodzicom.

Również i ku rodzicom kieruję słowa podziękowania za współpracę, wspieranie wychowawców klas, organizowanie wielu akcji i imprez szkolnych. Życzę Państwu aby czas wakacji sprzyjał również i waszemu wypoczynkowi.

Radosnych, bezpiecznych i udanych wakacji! Pozdrawiam serdecznie całą społeczność szkolną.

Dyrektor Szkoły

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024
Dodano: 2024-06-20

21 czerwca 2024 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Klasa III- o godzinie 08:00
Klasy I i II o godzinie 08:30

Uczniom zostaną wręczone świadectwa szkolne. Najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami za wzorową naukę i inne osiągnięcia.

Majówka
Dodano: 2024-04-29

Przed nami długi świąteczny weekend. Odpoczywamy od 29 kwietnia do 3 maja (29 i 30 kwietnia oraz 02 maja są dniami wolnymi szkoły). Nie zapomnijmy o naszych wielkich narodowych świętach - 1 maja Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi oraz 3 maja – Święto Konstytucji. Do szkoły wracamy 6 maja (poniedziałek). Wszystkim życzymy udanego wypoczynku.

(Wypoczynek uczniów będących młodocianymi pracownikami zależy od decyzji pracodawcy, u którego odbywają praktykę).

Uwaga! 02 maja sekretariat i szkoła będą zamknięte!

Dzień Otwarty w Branżowej Szkole I stopnia
Dodano: 2024-04-03

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy 8 i ich rodziców na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 10.04.2024r. od godziny 16:30 do 17:30.

Podczas spotkania będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać z dyrektorem szkoły,doradcą zawodowym czy pedagogiem szkolnym.

DZIEŃ WAGAROWICZA
Dodano: 2024-04-03

Dzień wagarowicza to tradycja, która w Polsce nabrała popularności w latach 80. XX wieku. Słowo ,,wagary’’ pochodzi z języka łacińskiego „Vasari”, które oznacza „błąkać się” lub „włóczyć się”.

więcej...

PODSUMOWANIE AKCJI ,,GÓRA GROSZA’’
Dodano: 2024-04-03

Nasza szkoła jak co roku wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza’’. W tym roku jest to już XXIV edycja, która łączy uczniów oraz nauczycieli. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Nasz Dom.

więcej...