Doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy zapraszam w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek

08:00-09:00

Czwartek

12:00-16:00

 

 

Kontakt z doradcą zawodowym:

Tel: 505-115-455

e-mail: jczerniak@wzdz.pl

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

-pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

-gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej,
 

-wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,

-udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

-prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 

-koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe w szkołach.