Nasze osiągnięcia

1.

Przygotowanie do dalszej nauki 2139 absolwentów w zasadniczej szkole zawodowej i 155 absolwentów w technikum elektrycznym

2.

4 miejsce w XXV konkursie matematycznym organizowanym przez Zarząd
Główny ZZDZ dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych ZDZ – 2000 rok

3.

10 miejsce w Konkursie Olimpiada Wiedzy o Parkach Narodowych na
startujących 168 organizowanej przez woliński park narodowy – 2000 rok

4.

Dyplom Dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej za udział w projekcie „Młodzi Głosują” wybory prezydenckie 2000 rok

5.

1 miejsce w Miejskiej Liceliadzie w Piłce Nożnej Chłopców w roku 2002

6.

2 miejsce podczas mistrzostw Świnoujścia szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt w roku 2002

7.

3 miejsce w Mistrzostwach Regionu „B” w turnieju Piłki Nożnej Chłopców w roku 2002. Dyplom Starosty Kamieńskiego

8.

Udział młodzieży w konkursie o Unii Europejskiej

9.

Wykonywanie pracy na rzecz środowiska. Podziękowania Kierownika
Miejskiego Domu Kultury Filia Nr 2 Warszów, Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Świnoujściu

10.

62 miejsce w licealiadzie szkół ponad gimnazjalnych w roku 2002/2003 na
150 startujących szkół z województwa zachodniopomorskiego

11.

Zakwalifikowanie do II etapu wojewódzkiego XXX Edycji Olimpiady Wiedzy
Technicznej prowadzony przez Zachodniopomorski Okręg Olimpiady NOT w
roku 2003

12.

Uczestnictwo w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” od 2003 roku.

13.

Podziękowanie Towarzystwa Nasz Dom za udział w akcji „Góra Grosza” 2004

14.

3 i 4 miejsce w „Biegu” z okazji 3 maja 2005 roku

15.

Dyplom za aktywny udział w IV Edycji Lokalnego Programu Antynikotynowego (Mogę nie palić)2005r.

16.

Najmilsza para Studniówkowa – I nagroda w konkursie w roku 2004

17.

3 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców Liceliada 2004

18.

3 miejsce w powiatach województwa zachodniopomorskiego w zestawieniu
wyników – Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w
roku 2004

19.

Podziękowanie Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury za uczestnictwo w X Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin w roku 2004

20.

2 miejsce w Liceliadzie w powiecie Świnoujście w Turnieju piłki siatkowej chłopców w roku 2003 i 3 miejsce w 2004 roku

21.

28 punktów w II Etapie Regionalnym XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2005 roku (z 35 punktami uczestnicy wchodzili do finału)

22.

Podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej za uczestnictwo szkoły w programie „Moja Szkoła”
w Unii Europejskiej

23.

7, 9, 14 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Krwi i Krwiodawstwie - 2005r.

24.

Dyplom za „Fair Play” przez ucznia naszej szkoły Roberta Gabryś w
Jubileuszowym Biegu z okazji 40 - lecia utworzenia 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża na dystansie 5km – 2005r.

25.

Podziękowanie dla nauczyciela prowadzącego konkurs „Kangur” od organizatora

26.

Nawiązanie kontaktu i współpraca z Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands Ev. CJD GARZ w ramach projektu: Inicjatywy Wspólnotowej –
„INTERREG IIIA” pod hasłem „sztuka nas łączy” (wspólne spotkania z
młodzieżą)

27.

Udział we wszystkich uroczystościach promowanych przez Urząd Miasta Świnoujście