Statut szkoły

Word - 227 kb


Word - 59 kb
Word - 124.5 kb

Statut Zespołu Szkół WZDZ


Uchwała do statutu Zespołu Szkół


Wewnątrzszkolny System Oceniania

PDF - 91.3 kb

Gimnazjum dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Word - 125.5 kb

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Word - 146.5 kb

Statut Liceum Ogólnokształcącego