Historia

Zespół Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie powstał w 1965r. Jego utworzenie, było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa na działalność produkcji jednocześnie przygotowującą do zawodu.

Pierwsi współtwórcy szkoły i zakładu:

● mgr inż Joachim Macioszek
● Sławomir Zacharewicz
● mgr inż. Jerzy Skutecki

Pierwsi nauczyciele:

Macioszek Urszula, Kotzem Wilhelm, Marzec Tadeusz, Szmit Bogusław, Hejnowicz, Gaszkiewicz, Urbaniak Tadeusz, Adamczyk Zygmunt, Zacharewicz Sławomir, Kubicki, Hryhorowicz Janina, Gęsior Franciszek.

Kadra kierownicza szkoły:

● 1965 - 1968 mgr inż. Jochim Macioszek

● 1968 - 1971 mgr Halina Siewko

● 1971 - 1973 Stanisław Rogowski

● 1973 - 1976 mgr Paweł Falkowski

● 1976 - 1978 mgr Wiesław Iszczek

● 1978 - 1991 mgr Helena Stenzel

● 1991 - 2013 mgr Wiesława Żułtak

● 2013 - 2019 mgr inż. Izabela Zielińska 

● 2019 - mgr Jarosław Czerniak

Nasi emeryci:

● mgr Helena Stenzel lat 14
● mgr Elżbieta Szymul lat 16
● mgr Stefan Szczepański lat 10

W pierwszych latach istnienia nauka teoretyczna odbywała się na terenie warsztatów przy ul. Okólnej 15. Następnie wydzierżawiono budynek przy ulicy Szkolnej, w którym uczyła się młodzież do października 1975r. Pawilon, przy ul. M. Buczka 12 obecnie ul. Norweskiej 12a, w którym odbywają się lekcje, został wybudowany przez pracowników, uczniów i oddany do eksploatacji 27 października 1976.

Od roku 1965 roku uczniowie, pracownicy młodociani szkoleni byli w zawodach potrzebnych gospodarce takich jak : ślusarz, tokarz, kucharz, kelner, elektromechanik, monter podzespołów elektronicznych, monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej, mechanik kierowca pojazdów samochodowych, cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz itp.

Od 1993 r. umożliwiono absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej kontynuowanie nauki w Technikum Elektrycznym Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Do roku 2005 technikum Elektryczne na podbudowie Szkoły Zasadniczej ukończyło 155 absolwentów, uzyskując dyplom technika elektryka a egzamin dojrzałości zdało 140 abiturientów.