Rekrutacja

Atuty szkoły:

• doświadczona kadra nauczycielska
• bogata baza dydaktyczna
• sala multimedialna
• pracownia informatyczna ze stałym łączem internetowym
• pracownia elektryczna
• siłownia 
• biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
• warsztaty szkolne: elektromechaniczny i ślusarsko-mechaniczny (CNC)
• doskonałe położenie w centrum miasta
• posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością

Szkoła z ponad 60–letnią tradycją i przyszłością

Nabór do klas w zawodach:

  • Elektromechanik
  • Elektryk
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Ślusarz

Praktyka w warsztatach szkolnych

 

Nabór do klas wielozawodowych

  • we wszystkich zawodach (wg klasyfikacji zawodów)

Praktyka w zakładach pracy  (lista pracodawców szkolących naszych uczniów dostępna w sekretariacie szkoły)

W zawodzie Sprzedawca zapewniamy praktyki w sklepach „Społem”, które gwarantują zatrudnienie po ukończeniu szkoły!

Wykaz przykładowych zawodów

 

Przewodnik po bazie zawodów

 

 

Zasady rekrutacji

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty

dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (odpowiedni druk skierowania w sekretariacie szkoły)

kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu (druk odpowiedniej umowy w sekretariacie)

kartę zdrowia.

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły (tam też można uzyskać niezbędne druki dokumentów).

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00:

 

Plac Jana Kilinskiego 3
pokój 330, III piętro
70-965 Szczecin
tel./fax +48 91 45 01 703
szkola@wzdz.pl