Rekrutacja

Atuty szkoły:

• doświadczona kadra nauczycielska
• bogata baza dydaktyczna
• sala multimedialna
• pracownia informatyczna ze stałym łączem internetowym
• pracownia elektryczna
• siłownia 
• biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
• warsztaty szkolne: elektromechaniczny i ślusarski
• doskonałe położenie w centrum miasta
• posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością


Szkoła z 60 – letnią tradycją i przyszłością


Nabór do klas w zawodach:

  • Elektromechanik
  • Ślusarz 
  • Operator obrabiarek skrawających

Praktyka w warsztatach szkolnych


Nabór do klas wielozawodowych

  • we wszystkich zawodach (wg klasyfikacji zawodów)

Praktyka w zakładach pracy  (lista pracodawców szkolących naszych uczniów dostępna w sekretariacie szkoły)

PDF - 129.3 kb

Lista zawodów

PDF - 986 kb

Przewodnik po bazie zawodów

 
 

W zawodzie Sprzedawca zapewniamy praktyki w sklepach „Społem”, które gwarantują zatrudnienie po ukończeniu szkoły!Zasady rekrutacji

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:


świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu,


kartę zdrowia.

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):


opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły (tam też można uzyskać niezbędne druki dokumentów).

Sekretariat szkoły czynny od godziny 8:00 do 15:00:

Plac Jana Kilinskiego 3
pokój 330, III piętro
70-965 Szczecin
tel./fax +48 91 45 01 703
szkola@wzdz.pl