Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/1/DZ/2018 na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników szkolenia „Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV” w ramach projektu „Dwa zawody – więcej możliwości” nr RPZP.08.06.00-32K035/17.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć teoretycznych i praktycznych mających na celu przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją Paliwowo-Energatyczną w wymiarze 39 godz/grupę teorii i 41 godz/grupę praktyki.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 12.02.2018 na załączonym „formularzu ofertowym