W ramach uzyskanej akredytacji WZDZ realizuje...

WZDZ uzyskał Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe (akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095144)

W ramach uzyskanej akredytacji WZDZ uzyskał dofinansowanie na realizację praktyk zawodowych dla uczniów naszych szkół branżowych w ramach umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000005111. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021-31.08.2023.

W ramach mobilności wytypowana został grupa 18- stu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Świnoujściu i Trzebiatowie kształcących się w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy, ślusarz i stolarz. Młodzież odbyła przygotowanie do wyjazdu, uczestniczyła w zajęciach języka niemieckiego a także rozwiązała niezbędne przed wyjazdem testy językowe. W dniu 13.03.2022 młodzież wyjechała do Niemiec i rozpoczęła realizację praktyk u naszego partnera w Schkeuditz 17.03.2022 ze względów covidowych grupa musiała powrócić do Polski.

W okresie 16.10-12.11.2022 grupa 20-tu uczniów wróciła do Schkeuditz celem zrealizowania praktyk zawodowych. Młodzież odbywała praktyki w zawodach: kucharz, kelner, elektryk i ślusarz. W ramach wyjazdu oprócz nauki i zdobywania wiedzy praktycznej, młodzież poznawał region i kulturę – uczestniczyła w wycieczkach m.in. do Lipska, Drezna i Berlina. Młodzież wróciła do Polski zgodnie z planem – zadowolona i pełna nowych pomysłów i wiedzy, którą dzieli się ze swoimi rówieśnikami oraz pracodawcami.

Relację z wyjazdu można obejrzeć na facebooku naszych szkół.