WZDZ uzyskał Akredytację Erasmusa w sektorze...

WZDZ uzyskał Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe (akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095144)

W ramach uzyskanej akredytacji WZDZ uzyskał dofinansowanie na realizację praktyk zawodowych dla uczniów naszych szkół branżowych w ramach umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000052952. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022-31.08.2023.

W ramach mobilności wytypowana został grupa 20 stu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie, Świnoujściu i Trzebiatowie kształcących się w zawodach: elektryk, fryzjer, mechanik samochodowy, elektromechanik, operator CNC. Młodzież przygotowuje się do wyjazdu na praktyki do naszego partnera w Czechach (Kopernikus M.C.V. s.r.o. w Ostrawie). Uczestniczą m.inn. w zajęciach języka angielskiego.