Opiekunka

CEL KURSU:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki w zakresie usług pielęgnacyjnych oraz usług gospodarczych.

UCZESTNICY KURSU:

- Na szkolenie mogą być zakwalifikowane osoby z ukończoną szkołą podstawową, sprawne fizycznie, wykazujące predyspozycje do opiekowania się człowiekiem słabszym.
- Od kandydatów oczekuje się ponadto: empatii, łatwości nawiązywania kontaktów, odpowiedziałności, umiejętności podejmowania decyzji za klienta bądź w sprawie klienta, umiejętnośc radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność współpracy, znajomość środowiska lokalnego i jego zasobów usługowych, przestrzegania zasad etyki.Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...