Sztaplarki

dnia 28.09.2017r. (czwartek) o godz. 16.30 

rozpoczynamy kurs:

„Kierowca – operator wózków jezdniowych”

II WJO

koszt kursu - 500,00 zł.


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA CZEKAJĄ WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!!


W cenie szkolenia:

  • zaj. teoretyczne z zakresu budowy oraz obsługi wózków, ładunkoznawstwa, bhp, wiadomości o dozorze technicznym
  • bezpieczna wymiana butli gazowych
  • praktyczna nauka jazdy na 2 wózkach jezdniowych


Wymagania stawiane kandydatom:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka
  • wpłata zaliczki pierwszego dnia zajęć

CKZ Stargard umożliwia przystąpienie do egzaminu UDT przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina (egzamin odbędzie się w CKZ Stargard)