Rozpoczynamy kolejny kurs

09.10.2017r. (poniedziałek) godz. 16.00

rozpoczynamy kurs:

"Eksploatacja / dozór urządzeń energetycznych - grupa E2, D2 i E3, D3"

Czas trwania szkolenia 4 dni.

Dnia piątego odbędzie się egzamin przed Komisją Paliwowo - Energetyczną ze Szczecina.

Zapraszamy.

Można jeszcze dołączyć do grupy.