Kursy (uaktualnienia) na świadectwo zintegrowane

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa - 4 podstawowe kursy na jednym certyfikacie.

Czas trwania - 2 dni. Zajęcia planowane są w każdym tygodniu. We wtorek g. 09.00 - ochrona ppoż, w środę g.09.00 - indywidualne techniki ratunkowe, pozostałe dwa kursy są przepisywane.

Wymagania: słuchacz, który chce odbyć szkolenie uaktualniające wiedzę z zkresu danego kursu powinien odbyć 6 - cio miesięczną praktykę pływania w ciągu ostatnich pięciu lat oraz posiadać ważny certyfikat lub taki, który stracił ważność ale nie dawniej niż rok przed rozpoczęciem kursu.

Cena szkoleń: 320zł

Jeżeli kursant wyrazi potrzebę, pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności związanych z otrzymaniem certyfikatu Urzędu Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...