Język niemiecki (podstawowy, w turystyce)

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego i opanowały podstawowy zasób słów potrzebny do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.

Program kursu zawiera 90 godzin zajęć i obejmuje tematykę zawodową związaną z pracą w turystyce, hotelarstwie, gastronomii i zagadnienia gramatyczne, których opanowanie jest warunkiem swobodnego porozumiewania się w sprawach zawodowych.

Szczególną uwagę zwraca się w trakcie kursu na te momenty w pracy, kiedy pracownik polskiego hotelu, restauracji, biura podróży bezpośrednio kontaktuje się z gościem.

Program ten składa się z 4 modułów, pierwszy dotyczy hotelarstwa i składa się z 5 jednostek modułowych, drugi dotyczy – gastronomii, trzeci – obsługi turystycznej i czwarty – korespondencji urzędowej.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...