Kasjer złotowo-walutowy

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności kasjera walutowo-złotowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie średnie,

- zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z dwóch części: testu i egzaminu praktycznego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania czynności kasjera.

Kontakt:
+48 509 385 101, swinoujscie@wzdz.pl

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...