Najważniejsze wydarzenia

Informacje o Ośrodku Szkolenia Morskiego
Dodano: 2016-11-16

Tych Państwa, którzy interesują się szkoleniami morskimi pragnę poinformować, że w dniu 15.11.2016r. nasz Ośrodek Szkolenia Morskiego podlegał okresowemu audytowi w zakresie "Potwierdzenia ważności uznania". Audyt przeprowadzili audytorzy z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wszechstronnemu sprawdzeniu podlegała pełna działalność Ośrodka. Z wielką przyjemnością pragnę przekazać Państwu wiadomość, że w wyniku działań audytowych utrzymaliśmy ważność przyznanego nam wcześniej uznania i w dalszym ciągu jesteśmy upoważnieni do prowadzenia szkoleń morskich. Lista szkoleń, które możemy prowadzić znajduje się w zakładce "OFERTA - OSM Świnoujście", natomiast szczegółowe ich opisy znajdują się w zakładce "Oferta - Kursy". Jeśli więc chcecie Państwo odbywać takie szkolenia w profesjonalnej i uznanej przez Administrację Morską RP instytucji szkoleniowej, to zapraszam do Ośrodka Szkolenia Morskiego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu przy ul. Rybaki 13

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego

Nowe szkolenia
Dodano: 2015-09-21

Mamy przyjemność poinformować że wprowadziliśmy dwa nowe szkolenia.

więcej...

Technik usług fryzjerskich - nowość od roku szkolnego 2015/2016
Dodano: 2015-09-03

W roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono Technikum Zawodowe na kierunkach: technik elektryk i technik usług fryzjerskich. Kierunek technik usług fryzjerskich jest nowością w Świnoujściu oraz okolicach. Zajęcia praktyczne zawodowe z technik fryzjerskich odbywają się w profesjonalnej pracowni fryzjerskiej przy ul. Rybaki 13. Pracownia została utworzona dzięki realizacji projektu "Profesjonalny pracownik". Zajęcia dla kierunku technik elektryk odbywają sią na warsztatach szkolnych - pracownia elektryczna - elektroniczna przy ul. Okólnej 15. Osoby chętne mają możliwość zapisu się do technikum zawodowego.

Informacja o ewaluacji zewnętrznej problemowej w Zespole Szkół WZDZ w Świnoujściu
Dodano: 2015-06-08

W dniach 14,15 i 16 kwietnia 2015 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Świnoujściu przeprowadzona była ewaluacja zewnęrzna problemowa. Ewaluację przeprowadził zespół wyznaczony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w składzie: Alina Sukiennicka - starszy wizytator i Alina Przerwa - zastepca dyrektora WNP.

więcej...

Nowy kierunek kształcenia - Technik usług fryzjerskich
Dodano: 2014-03-25

W Zespole Szkół uruchamiamy nowy kierunek kształcenia - Technik usług fryzjerskich.

więcej...