Szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych

Moduł I

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

- stale ferrytyczne ( stale czarne) - 145 godz.

- stale nierdzewne CrNi - 153 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej lub zawodowej,

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne (stale ferrytyczne) - 25 godzin

- zajęcia teoretyczne (stale nierdzewne CrNi) - 33 godziny

- zajęcia praktyczne - 120 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny)

- egzamin - 7 godzin.

Moduł II

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 - 112 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie Modułu I lub podstawowego kursu spawania metodą MAG 135 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 12 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 100 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

Moduł III

Spawanie rur spoinami czołowymi metodą MAG 135 - 99 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie Modułu II lub ponadpodstawowego kursu spawania metodą MAG 135 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 7 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 92 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

Kurs zintegrowany

Spawanie blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami czołowymi
w metodzie MAG 135 - 164 godz.

Wymagania stawiane kandydatom

Posiadanie uprawnień w zakresie spawania pachwinowego blach

i rur metodą MAG 135.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 10 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 154 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

Kurs kończy się egzaminem przez wybranym Towarzystwem Klasyfikatycjnym (np. TUV, DNV, PRS).

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...