Magazynier

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu magazyniera z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- Wykształcenie średnie

- Posiadanie zdolności do działań prawnych

- Umiejętność organizacji pracy

- Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

- Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub za brak nadzoru

CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie obejmuje ogółem 138 godzin lekcyjnych, w tym:

- 68 godzin zajęć teoretycznych,

- 70 godzin zajęć z obsługi komputera i zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej

PROGRAM KURSU

- wyposazenie magazynu

- technologia prac magazynowych

- organizacja prac magazynowych

- przepisy bhp, p.poż,zasady zabezpieczenia towarow w magazynie zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwent kursu nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu obslugi komputera, wprowadzania do komputera dokumentów magazynowych, słowników (wykazów) towarów, kontrahentów, zleceń, kont księgowych, będzie umiał wykonywać zestawienia i wydruki (obrotów magazynowych, rozliczanych zleceń), prowadzić kartotekę magazynową oraz wystawiać, drukować i rejestrować faktury sprzedaży.

Kurs może być połączony z kursem kierowcy wózków jezdniowych

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...