Organizacja Przyjęć Okolicznościowych (CATERING)

CEL KURSU

Kurs ma celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych.

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu zakładania własnej firmy, marketingu oraz planowania, organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych, w tym przygotowywanie potraw,obsługa konsumenta.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończenie szkoły podstawowej

- książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

- wskazana praktyka w branży gastronomicznej


CZAS TRWANIA KURSU

Zajęcia mogą być realizowane w weekendy(piątek, sobota i niedziela) lub w dni powszednie

- przedmioty zawodowe - 66 godzin

- przedmioty związane z zawodem - 14 godzin

- egzamin końcowy (teoria i praktyka) - 13 godzin

Razem - 93 godziny


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...