ABC Kulinarne - Mączne pyszności

CEL KURSU

Szkolenie dla potrzeb własnych - nabycie/ doskonalenie wiedzy i umiejętności sporządzania potraw mącznych (pierogi, naleśniki).

Uczestnik kursu pozna:

- sposoby przygotowania ciast na pierogi, naleśniki

- różne metody formowania ciasta

- rodzaje farszów

- sposoby wykańczania i form podania potraw

WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, chcących doskonalić swoje umiejętności kulinarne.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 8 godzin, w tym:

- Omówienie przepisu i składników

- Przygotowanie produktów i niezbędnego sprzętu

- Ćwiczenia

Zajęcia mogą być realizowane w weekendy lub w dni powszednie (1-2 dni).

INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy produkty na zajęcia.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozp. MEN.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.

INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...