ABC Kuliarne - Przez żołądek do serca

CEL KURSU

Szkolenie dla potrzeb własnych - nabycie/ doskonalenie wiedzy i umiejętności sporządzania dań obiadowych.

Uczestnik kursu pozna:

- zasady sporządzania wywarów, zup i dodatków

- sposoby przyrządzania różnych potraw (w tym dekorowanie)

- zasady doboru dodatków i alkoholu do potraw

- zasady nakrywania stołów i ich dekoracji (przygotowanie bufetu
 w stylu angielskim)


WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, chcących doskonalić swoje umiejętności kulinarne.


CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 20 godzin, w tym:

- omówienie zasad sporządzania zup, wybranych dań mięsnych, dodatków

- omówienie zasad sporządzania wybranych wypieków

- omówienie zasad nakrywania stołu

- przygotowanie niezbędnych materiałów i sprzętu

- ćwiczenia

Zajęcia mogą być realizowane w weekendy lub w dni powszednie.


INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy produkty na zajęcia.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozp. MEN.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.


INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...