Pracownik ds. kadrowych i płacowych

CEL KURSU

Kurs ma celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds kadrowych i płacowych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- Szkolenie przeznaczone jest do szerokiego kręgu pracodawców i pracowników, absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, ekonomicznych również osób bezrobotnych pragnących przekwalifikować się.

- Wykształcenie minimum średnie.

- Wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z zasobów informacji komputerowej.

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 85 godzin , w tym :

- wybrane zagadnienia z prawa pracy - 5 godz.

- kadry - 20 godz.

- płace - 20 godz.

- ubezpieczenia społeczne - 5 godz.

- komputerowy program “GRATYFIKANT GT” - 20 godz.

- komputerowy program Płatnik - 15 godz.

Kurs trwa około 2 miesięcy, 3-4 x w tygodniu w godzinach 16:00 - 20:00

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko komputerowe,
- kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym z zakresu objętego programem szkolenia,
- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Informujemy, że wypełnienie i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie tych danych Dz.U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...