Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

w szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (zgodnie ustawą z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy – Kodeks Pracy). Uczestnikami szkolenia mogą też być grupy pracownicze z różnych zakładów, w zależności od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń a także każdy chętny, zainteresowany takim szkoleniem.

CZAS TRWANIA KURSU

szkolenie obejmuje ogółem 12 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny ćwiczeń praktycznych z udzielania pierwszej pomocy.

INFORMACJE DODATKOWE

szkolenie prowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny.

UWAGA

to szkolenie organizujemy wyłącznie na zlecenie pracodawców jako szkolenie zamknięte (dla grup pracowników)

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...