Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i prawidłowości pracy ( dawne minimum sanitarne )

SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących wdrażania systemu HACCP w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem trudności i barier mogących pojawić się w tym zakresie oraz obowiązków kierownictwa i propozycji rozwiązań praktycznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wykład - 8 godzin, 2 dni, w godzinach popołudniowych

TEMATYKA SZKOLENIA

- Bezpieczeństwo żywności w świetle regulacji prawnych

- Narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – zasady GHP/GMP i system HACCP

- Korzyści wynikające z wdrażania systemu HACCP

- Trudności i bariery przy wdrażaniu zasad GHP/GMP i systemu HACCP + koszt wdrażania

- Obowiązki najwyższego kierownictwa związane z wdrażaniem zasad GHP/GMP oraz weryfikacją i utrzymaniem systemu HACCP

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi wymaganiami w zakresie zasad GHP/GMP oraz elementami HACCP, w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wykład - 4 godziny, 1 dzień, w godzinach popołudniowych

TEMATYKA SZKOLENIA

- Praktyczna realizacja zasad GHP/GMP

- Podstawowe zasady systemu HACCP

- Korzyści wynikające z wdrażania systemu HACCP

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...