Obsługa Internetu

CEL KURSU

nabycie umiejętności korzystania z przeglądarki www i poczty elektronicznej, obsługa komunikatorów on-line, ściąganie plików z Internetu

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

CZAS TRWANIA KURSU

14 godzin

- struktura i sposoby dostępu do sieci internet - 2 godz.

- zagrożenia i bezpieczeństwo korzystania z sieci - 2 godz.

- funkcje przeglądarki internetowej 3 godz.

- ściąganie plików - 2 godz.

- poczta elektroniczna - 3 godz.

- komunikatory on-line - 2 godz.

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko komputerowe,

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...