Kurs języka niemieckiego dla spawaczy

Program przeznaczony jest dla osób, które dotychczas nie miały kontaktu z językiem niemieckim albo pomimo wcześniejszej nauki deklarują brak umiejętności posługiwania się niemieckim w stopniu podstawowym. Jest kierowany w szczególności do zajmujących się zawodowo spawalnictwem lub tych, którzy dopiero uczą się tej profesji i planują podjęcie pracy w zawodzie w krajach niemieckojęzycznych.

CEL KSZTAŁCENIA

celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym oraz opanowanie terminologii specjalistycznej związanej ze spawalnictwem

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

- komunikacja ogólna - 60 godzin

- terminologia i słownictwo stosowane w branży spawalniczej - 40 godzin

- sprawdziany kontrolne - 4 godziny

CZAS TRWANIA

ogółem 104 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...