Kurs doskonalący „Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy"

Celem kursu jest przygotowanie średniej kadry zarządzającej, a także służb bhp w zakładzie pracy do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp zgodnie z zasadami i metodami pedagogiki i psychologii.

Kurs trwa 12 godzin, w tym 6 godzin ćwiczeń. Liczba godzin, w zależności od potrzeb słuchaczy, może być zwiększona o 5 godzin ćwiczeń dotyczących interakcji, czyli do 22 godzin.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ
70-965 Szczecin, Plac Jana Kilińskiego 3
tel. +48 91 45 01 701
e-mail: szkolenie@wzdz.pl

Aktualny harmonogram i katalog szkoleń - Zapraszamy!

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...