Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, gr.3 - Nowość!

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji gazowych i uzyskanie świadectwa kwalifikacji "E".Egzamin przeprowadza Komisja Paliwowo-Energetyczna powołana przy WZDZ przez Prezesa URE.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończona szkoła zawodowa w kierunku związanym z budową,

- eksploatacją urządzeń lub wykształcenie podstawowe z praktyką przy urządzeniach i instalacjach gazowych

CZAS TRWANIA KURSU

- Zajęcia teoretyczne: 60 godzin

- Zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu w godzinach 16:00-19:30

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...